22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Fundusze inwestycyjne pomagają w realizacji pomnażania kapitału inwestora na rynku kapitałowym realizując założony cel inwestycyjny przy wykorzystaniu instrumentów finansowych dostępnych na rynku lub innych aktywów.

Inwestor nie musi sam samodzielnie inwestować w akcje, obligacje lub instrumenty pochodne, nie musi na bieżąco śledzić sytuacji na rynkach ani analizować napływających informacji z różnego rodzaju instytucji rządowych, statystycznych bądź tych publikowanych przez spółki itp.

Inwestor powierza swoje oszczędności podmiotom zajmującym się profesjonalnym zarządzaniem powierzonymi aktywami jakimi są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Klient określa tylko strategią inwestycyjną.

W ofercie Funduszy Inwestycyjnych dostępne są również produkty z preferencjami podatkowymi, które dodatkowo przyczyniają się do jeszcze efektywniejszego pomnażania kapitału.

Allfinanz świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa ("Rozporządzenie") oraz zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.