22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

AUTOCASCO


     Ubezpieczenie dobrowolne zapewnia finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia albo utraty ubezpieczonego pojazdu i jego wyposażenia. Istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia zależnie od indywidualnych potrzeb.
     Dostępna oferta na rynku jest bardzo szeroka i odmienna w różnych T.U. W chwili zawierania umowy warto zwrócić uwagę min. sposób likwidacji szkody oraz wpływ szkody na tzw. jazdę bezszkodową. Można np. po wykupieniu dodatkowych umów (bądź klauzul) utrzymać zniżkę za bezszkodową jazdę pomimo zgłoszenia szkody polegającej na naprawie lub wymianie szyby albo szkody polegającej na wjechaniu w uszkodzony fragment drogi lub utrzymać wartość rynkową pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres ubezpieczenia AC.

Kolejny aspekt, na który warto zwrócić uwagę dotyczy zachowania się sumy ubezpieczenia można spotkać oferty z:

  • brakiem redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie - po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian, nie ulega redukcji. Nie ma zatem konieczności doubezpieczenia po każdej szkodzie,
  • utrzymaną stałą sumą ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy - mimo, że z każdym miesiącem wartość pojazdu jest niższa, opcja ta gwarantuje utrzymanie pełnej wartości pojazdu przez cały okres ubezpieczenia,
  • 110% sumy ubezpieczenia - wypłacaną w przypadku całkowitego zniszczenia i kradzieży pojazdu. Wypłata odszkodowania przewyższająca o 10% sumę ubezpieczenia auta pozwoli zrekompensować dodatkowe koszty związane z zakupem pojazdu, takie jak ubezpieczenie czy koszty rejestracji. Dzięki temu ubezpieczony ma możliwość nabycia pojazdu porównywalnej klasy i wartości.