22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

INWESTYCJE


     Polisy inwestycyjne są to umowy oparte na budowaniu kapitału w oparciu o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Oferta skierowana do osób, dla których rynek kapitałowy jest miejscem gdzie chcą inwestować pieniądze celem realizacji określonych celów inwestycyjnych.

     Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne są w różnych strategiach inwestycyjnych (m.in. akcyjne, obligacyjne, mieszane, stabilnego wzrostu), obejmują swoim zasięgiem geograficznym wszystkie regiony świata (z Europy, Stanów Zjednoczonych, wschodzących rynków Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej) oraz wszystkie dziedziny gospodarki (fundusze sektorowe).

     To klient indywidualnie podejmuje decyzje o strategii inwestycyjnej w oparciu o swoje preferencje i profil inwestora.

     Większość ofert na rynku zawiera również propozycję portfeli funduszy dobieranych przez profesjonalnych doradców inwestycyjnych. Klient podejmuje wtedy decyzję o strategii inwestycyjnej i czasie trwania inwestycji. Ostatnio oferta rynkowa została wzbogacona o rozwiązania, które uwzględniają również perspektywę inwestycyjną po to by osiągnąć jak najlepszy wynik przy założonej strategii.

     Standardowo jest oferowany dostęp do rachunku online.

Polisy inwestycyjne dostępne są również z ochronnymi umowami dodatkowymi na wypadek min.:

  • śmierci,
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.