22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

INWESTYCJE BUDOWLANE


     Są to ubezpieczenie skierowane do osób, które rozpoczynają lub prowadzą budowę, przebudowę lub remont domu mieszkalnego bądź budynku gospodarczego.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

  • dom mieszkalny
  • budynek gospodarczy
  • budowla
  • narzędzia i maszyny budowlane

     W ramach zawartej umowy ubezpieczeniem objęte są materiały budowlane zgromadzone w miejscu prowadzenia prac. Przy klasycznym zakresie odpowiedzialności chronione są następstwa następujących zdarzeń:

  • pożar i inne zdarzenia losowe
  • katastrofa budowlana
  • upadek drzew
  • dewastacja
  • kradzież z włamaniem materiałów budowlanych na stałe wbudowanych instalacji i urządzeń oraz zewnętrznych elementów wykończeniowych domu a także narzędzi i maszyn budowlanych
  • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia inwestycji budowlanej za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia