22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

MIESZKANIE / DOM


     Oferta może być oparta na pokryciu szkód powstałych na skutek zajścia konkretnie wymienionych zdarzeń obejmujących np. szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

 • ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,
 • kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • przepięcia,
 • wandalizmu,
 • aktów terroru,
 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.

lub na pokryciu tzw. „all risk”. Ten model ubezpieczenia opiera się na ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich, w wyniku których doszło do powstania szkody (zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia) .

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być min.:

 • mieszkania
 • domy mieszkalne z elementami stałymi,
 • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze (także domki letniskowe),
 • mieszkania z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi,
 • ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach gospodarczych, budowlach lub na posesjach,
 • mury, ruchomości domowe, elementy stałe, budowle, przedmioty wartościowe, przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia również mienia podręcznego np. torebki, plecaki wraz z zawartością - telefonu, biletu miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu, nowość - ubezpieczenie od kradzieży zwykłej lub celowego uszkodzenia siłowników i automatyki bram ( w wariantach najszerszych)

     Istnieje możliwość ubezpieczenia roślinności ogrodowej, mebli w ogrodzie lub na tarasie, wolnostojących szklarni ogrodowych, ogrodów zimowych, oranżerii.

     Oferta ubezpieczenia mieszkań skierowana jest dla właścicieli bądź dla osób wynajmujących lub najmujących mieszkania.