22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

OCHRONA ŻYCIA


     Polisy ochronne na życie stanowią ubezpieczenia zapewniające ochronę ubezpieczonego oraz jego najbliższych na skutek zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych obejmujących śmierć, następstwa nieszczęśliwego wypadku i choroby przewlekłej.

     Umowy te zawierane są na określony okres czasu lub bezterminowo.

     Polisy terminowe na życie wykorzystywane są jako zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy.

     Do umowy głównej obejmującej ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego mogą być dołączane różne umowy dodatkowe min. na wypadek:

  • śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku,
  • trwałego Inwalidztwa ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • trwałego Inwalidztwa ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
  • poważnego zachorowania -śmiertelnej choroby
  • operacji chirurgicznych ubezpieczonego
  • pobytu ubezpieczonego w szpitalu
  • pobytu ubezpieczonego w szpitalu