22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

TURYSTYCZNE


Umowy ubezpieczenia turystycznego zapewniają min. :

 • pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • dostęp do pełnego zakresu usług medycznych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy,
 • ubezpieczenie opóźnienia, zniszczenia czy utraty bagażu podróżnego, ubezpieczenie obejmuje również przenośny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne,
 • ubezpieczenie ryzyka odwołania imprezy turystycznej przed wyjazdem lub rezygnacji z imprezy w trakcie jej trwania,
 • pokrycie kosztów anulowania noclegu w hotelu oraz pokrycie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego,
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania.

Klient dokonuje wyboru sumy ubezpieczenia i zakresu odpowiedzialności. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia ochrony z tytułu wszystkich ww. zdarzeń. Rozliczenie świadczeń może następować bezgotówkowo lub być refundowane po powrocie do Polski.

Dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową ochrona może obejmować dodatkowo:

 • zastępstwo w podróży służbowej,
 • przekazanie informacji w razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia, np. strajku,
 • dodatkowe 24h ochrony w przypadku opóźnienia powrotu z przyczyn losowych,
 • ubezpieczenie od rabunku sprzętu elektronicznego noszonego przy sobie (np. laptopa).

Dla osób wyjeżdżających do pracy zarobkowej ochrona może obejmować dodatkowo:

 • pokrycie kosztów leczenia (z kosztami transportu do kraju o ile tego wymaga stan zdrowia),
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju,
 • pomoc finansową w przypadku utraty lub zniszczenia środków płatniczych.