22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie to jedna ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej PZU. Jest najstarszą polską firmą ubezpieczeniową, która może poszczycić się „2 wiekami zaufania klientów.”.

     Slogan reklamowy firmy mówi, że co drugi dorosły Polak ubezpieczony jest w grupie PZU.

     PZU ŻYCIE powstała w 1991 roku jako siostrzana spółka PZU. Wyodrębnienie spółki życiowej i majątkowej podyktowane było zmianami wynikającymi z przepisów ustawy ubezpieczeniowej.

     W 2005 roku PZU SA i PZU ŻYCIE SA połączyły się w jedną grupę kapitałową.

     Od 2010 roku firma PZU jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład WIG20 – indeksu największych spółek akcyjnych notowanych na GPW.

     W 2011 roku marka PZU zostaje najwyżej oceniona w badaniu European Trusted Brands 2011 w kategorii Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

     Obecnie firma oprócz ubezpieczeń grupowych, w których specjalizuje się od dziesięcioleci proponuje cała gamę produktów ubezpieczeniowych skierowanych do klienta indywidualnego.

     Wyróżniają się tu szczególnie na tle rynku ubezpieczenia klasyczne na życie i dożycie. W ramach tej umowy klient jest objęty ochrona ubezpieczeniową w trakcie trwania programu po jego zakończeniu otrzymuje wypłatę aktualnej sumy ubezpieczenia.

     Ubezpieczenie wolne jest od ryzyka inwestycyjnego co obecnie jest istotną cechą dla wielu klientów.

 

Pełnomocnictwo