22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

OC ZAWODOWE


Wyróżniamy umowy obowiązkowe, adresowane do podmiotów posiadających stosowne uprawnienia do wykonywania zawodów, które wiążą się ze szczególną odpowiedzialnością. Warunki tego ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody spowodowane przez ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem lub prowadzoną działalnością. Są to umowy min. dla:

 • zarządców nieruchomości,
 • inżynierów budownictwa i architektów,
 • adwokatów,
 • badacza i sponsora,
 • brokera,
 • detektywów,
 • doradców podatkowych,
 • komorników sądowych,
 • notariuszy,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • radców prawnych,
 • podmiotów do badania sprawozdań finansowych,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • lekarza.

Dostępne są również umowy dobrowolne, które z jednej strony mogą rozszerzać dobrowolnie zakres odpowiedzialności ponad ustawowy lub być kierowane dla grup zawodowych nie objętych obowiązkiem posiadania umowy OC.