22 11 33 570 Pon - Pt: 8:00 - 16:00

ZDROWOTNE


Umowy ubezpieczenia zdrowotnego zyskują coraz więcej na popularności dostępne są w formie indywidualnej lub w formie grupowej dla pracodawcy.

Oferty różnią się między sobą zakresem świadczeń, a co za tym idzie wysokością składki. Mogą być zawierane w wariancie indywidualnym lub rodzinnym ( ochrona obejmuje wtedy też współmałżonka i dzieci)

Umowy ubezpieczenia zdrowotnego zapewniają:

  • wszechstronną opieka medyczną ( w wariantach grupowych dla pracowników i ich rodzin),
  • szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy,
  • badania laboratoryjne i diagnostyczne,
  • profesjonalna i kompleksowa porada wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej,
  • leczenie w prywatnych zakładach opieki lekarskiej w ponadstandardowych warunkach.

Dostępne oferty różnią się między sobą zakresem świadczeń ( w tym ilością dostępnych specjalistów jak również badań ambulatoryjnych i diagnostycznych) oraz rodzajem placówek, w których usługi mogą być świadczone.

Umowy te mogą być traktowane jako uzupełnienie podstawowej opieki medycznej z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla osób nieobjętych ochroną NFZ-u może zapewniać ochronę na poziomie ambulatoryjnym. Umowy te nie zapewniają świadczeń szpitalnych.

Umowy mogą być rozszerzone umowami dodatkowymi, dotyczącymi chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii, stomatologii refundacyjnej, zwrotu kosztów zakupu leków po leczeniu w szpitalu.